Veřejná zakázka: Oprava LC Na skálu - realizace stavebních prácí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006626
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3705
Systémové číslo: P15V00003704
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/129
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Na skálu - realizace stavebních prácí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
oprava stávající LC Na skálu
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,5/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,6 km
• přibližná nadmořská výška: 569 m
• současný stav lesní cesty: špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, ocelových svodnic, čištění příkopů, zavezení erozních rýh, doplnění konstrukce cesty

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 646 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Prha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky