Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest na revíru Pancíř

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006649
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3708
Systémové číslo: P15V00003707
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/322
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest na revíru Pancíř
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se 1 lesní cestu v oblasti oddělení 305 a 306, rekonstrukcí ze stávající kategorie 3 L dojde k povýšení na odvozní cestu 2L. Lesní cesta má rovnoměrné klesání, z části je vedena starým úvozem v celkové délce 2100 metrů. Rekonstrukce bude provedena pomocí zemních úprav pláně lesní cesty, zpevnění kamenivem v celkové mocnosti 400 mm, bude provedeno příčné odvodnění pomocí ocelových svodnic, kamenných žlabů a zemních terénních vln. Křížení s vodotečemi bude provedeno pomocí kamenných brodů.
Stavba lesních cest je v oblasti, jež je zařazena v 1. a 2. zóně CHKO Šumava.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 880 329 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky