Veřejná zakázka: Dokončení rekonstrukce lesní cesty Starohuťská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006650
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3709
Systémové číslo: P15V00003708
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/323
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.09.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 07:45
Otevírání obálek: 17.09.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokončení rekonstrukce lesní cesty Starohuťská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka rekonstrukce 1150 m, šířka 3,0 m

Dokončení spočívá v následujících stavebních pracech:
1) Rozhrnutí a zhutnění kameniva 32/63 mm v tl. 10 cm pomocí grejdru a vibračního válce
2) Vyčištění trubní propusti v délce 10 m
3) Prolití kameniva asfaltem v mn. 5 kg/m2
4) Uzavírací nátěry asfaltem vč. posypu v mn. 1,5 + 1,8 kg/m2
5) Zpevnění krajnic štěrkodrtí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 618 411 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LS Železná Ruda, Šumavská 4, 34004 Železná Ruda

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky