Veřejná zakázka: LC Hrdlo - Odstranění povodňových škod

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006663
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3711
Systémové číslo: P15V00003710
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/183
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2013
Nabídku podat do: 13.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hrdlo - Odstranění povodňových škod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na základě terénního šetření byl sestaven položkový rozpočet (výkaz výměr) stanovující rozsah prací nezbytných k odstranění vzniklých škod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 635 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky