Veřejná zakázka: Údržby 2013 I.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006697
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3717
Systémové číslo: P15V00003716
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.08.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 09.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržby 2013 I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků, která se skládá ze dvou částí:
LP Bobravy v km 22,05: v rámci navržených opatření bude provedeno zprůtočnění koryta neupraveného vodního toku LP Bobravy v km 22,05, tj. odstranění naplavenin a vyprofilování koryta toku. Naplaveniny budou uloženy a rozprostřeny při březích toku.
VN Kovalovice - uložení sedimentu: nánosy z přehrážky, které jsou uloženy na mezideponii na pozemku PK 2346 (dle KN 1908, 1909) k. ú. Viničné Šumice, budou převezeny a uloženy na přilehlé pozemky PK 2325 a 2326 (dle KN 1897), k. ú. Viničné Šumice. Vzdálenost pro uložení sedimentů je do 500 m. Jedná se o přilehlá obhospodařovaná pole, kde budou sedimenty rozprostřeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 494 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.;Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky