Veřejná zakázka: Oprava LC Milena

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006729
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3722
Systémové číslo: P15V00003721
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/544
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 371646
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 25.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Milena
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty v délce 4,315 km. Výsek náletových dřevin a křovin z tělesa komunikace, oprava a vyčištění příkop a propustků, výměna svodnic, oprava vozovky drceným kamenivem s posypem lomovými výsivkami a zadrcením drobným kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 025 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky