Veřejná zakázka: PP Stropnice v km 52,000 v ř.km 0,230 – 1,108 Šejby BP - realizace prací

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006731
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3723
Systémové číslo: P15V00003722
Evidenční číslo zadavatele: 954/2013/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2013
Nabídku podat do: 10.09.2013 13:30
Otevírání obálek: 10.09.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Stropnice v km 52,000 v ř.km 0,230 – 1,108 Šejby BP - realizace prací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravu břehového porostu na vodním toce PBP Stropnice. Na úseku v ř.km. 0,000 0,230 dojde pouze k odstranění organických naplavenin, vzniklých rozpadem padlých ztrouchnivělých stromů a větví, bránících v průtoku.
Na úseku v ř.km. 0,230 1,108 se jedná o odstranění padlých stromů, stromů zasahujících do průtočného profilu. Vzniklé překážky z naplavenin zamezují řádnému odtoku vody a zejména při zvýšených průtocích jsou příčinou rozlivu na okolní pozemky.
Po odstranění stromů následné dojde k odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 976 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky