Veřejná zakázka: K chomoutu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006775
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3727
Systémové číslo: P15V00003726
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/328
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.09.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: K chomoutu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
úprava pláně, podklad z kameniva fr.63-125, fr 0-63, zakalení kamennou drtí - hutnění, kalená vozovka, pročištění podélného odvodnění, příčné odvodnění = svodnice, svedení vody do terénu, odkopávky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 367 660 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p.,Lesní správa Domažlice- podatelna, Chodov č. 210, 345 33 Trhanov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky