Veřejná zakázka: LC Meixnerka-SÚLC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006818
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3736
Systémové číslo: P15V00003735
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/377
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 375529
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 14:00
Otevírání obálek: 26.09.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Meixnerka-SÚLC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková oprava doplněním obrusné vrstvy z obalovaného kameniva.
Místo plnění: k.ú. Dětřichov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 210 972 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o.,Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky