Veřejná zakázka: LC K Zátiší

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006819
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3737
Systémové číslo: P15V00003736
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/378
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374674
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 13:30
Otevírání obálek: 26.09.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Zátiší
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Km 0,000 - 1,717, dl. 1 717,0 m.
Očištění vozovky.
Vyspravení výtluků obaleným kamenivem ACP 16 ČSN EN 13108-1:2007*.
Postřik živičný spojovací PS 0,5 - 0,7 kg/m2 ČSN 736129.
Asfaltový beton 50 + 20 (vyrovnání) tl. 70 mm ACO 11 ČSN EN 13108-1:2007
*. Vyrovnání kolejí km 780,0 – 1,640, 860,0 x 2x 0,8 x 0,1 = 137,6 m3.
Vyspravení výtluků 1717,0 x 3,5 x 0,05 = 300,5 x 0,1 = 30,0 m3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 250 084 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky