Veřejná zakázka: LC Opičí I. - zpevnění části komunikace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006856
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3740
Systémové číslo: P15V00003739
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/567
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.09.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 16.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Opičí I. - zpevnění části komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta typu 2L, celková délka 400 m.
Pro zlepšení odvozních podmínek je záměrem zlepšit konstrukční vrstv vozovky tak, aby bylo možno odvážet dřevní hmotu celoročně.
V rámci prací (délka úseku 250 m, KÚ u skládky dřeva)bude provedeno urovnání a zhutnění podkladu, navezení 15 cm makadamu 63-125, navezení 10 cm makadamu 32-63, posyp kamenivem drceným 35 kg/m2, umístění 5 ks ocelových svodnic pro bezpečný odvod vody z povrchu komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 485 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky