Veřejná zakázka: LC Linie

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006878
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3746
Systémové číslo: P15V00003745
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/384
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374842
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 11:30
Otevírání obálek: 26.09.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Linie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta 2L 4,0/20. Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty. Celková délka stavby je SO 01 – Oprava lesní cesty „Linie“ – část 1, dl. 1,7022 km, SO 02 – Oprava lesní cesty „Linie“ – část 2, dl. 1,841 km , šíře 4,5 m, vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,5 m. Příčný sklon v přímém úseku střechovitý 3 %, v obloucích jednostranný v závislosti na R oblouku. Zemní práce jsou vzhledem ke konfiguraci terénu složité, sklony svahu zářezů 1:1 , násypů 1:1,5. Zářezové a násypové svahy jsou sesvahovány, nejsou však ohumusovány ani osety travním semenem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 881 180 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky