Veřejná zakázka: Jílovecký potok - údržba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006891
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3753
Systémové číslo: P15V00003752
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/218
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.09.2013
Nabídku podat do: 23.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 23.09.2013 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jílovecký potok - údržba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby a oprav vodních toků. Předmětem zakázky jsou práce na vodním toku Jílovecký potok v k.ú. Semily v Libereckém kraji.
Bude provedeno:
- odstranění sedimentu včetně narostlé vegetace z technicky upraveného
profilu koryta
- oprava spárování stávajícího podélného opevnění a oprava poškozených
částí obkladového zdiva
Rozsah údržbových prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou MARESA s.r.o., B´ýšť.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 632 366 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky