Veřejná zakázka: Veselka Rovensko pod Troskami

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006892
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3754
Systémové číslo: P15V00003753
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/219
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.10.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.10.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veselka Rovensko pod Troskami
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na údržbě a opravě koryta vodního toku Veselka v celkové délce 895 m v intravilánu města Rovensko pod Troskami.
Stavba je členěna na dva úseky:
1. Úsek 1 délky 601 m mimo zástavbu - bude provede provedena sanace nátrží kamennou rovnaninou hmotnosti nad 500,- kg., vrch rovnaniny překryt zeminou a oset travní směsí.
2. Úsek 2 délky 294 m je částečně v zástavbě. Koryto bylo v minulosti opevněno betonovými tvárnicem (deskami), v současnosti je opevnění na několika místech poškozené. Bude provedeno zajištění konce dlážděného úseku ve dně betonovým příčným pasem a dlážděný úsek opraven částečně z desek vytahaných z koryta a částčně doplněním nových. Na levém břehu bude provedena kamenná rovnanina hmotnosti nad 500 kg na výšku 2,0 m od stávajícího dna.
Podrobný rozsah stavebních prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou ing. Opravilem, Hradec Králové. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace této VZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 243 336 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky