Veřejná zakázka: Vítovický potok km 2,090 - 2,660

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006894
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3755
Systémové číslo: P15V00003754
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vítovický potok km 2,090 - 2,660
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Účelem stavby je oprava nebo rekonstrukce opevnění vodního toku. Koryto toku je kapacitní na průtok Q20. Stávající porost v okolí toku nebude kácen.
Projekt řeší stavbu jako tři stavební objekty. Předmětem zakázky a zadavatelem financovány jsou stavební objekty: SO-01, SO-02.
SO-01 Rekonstrukce zdí a opevnění: Na počátku upravovaného úseku se nachází opěrné zdi. Tyto zdi budou rekonstruovány. V km 0,029-0,051 bude na levém břehu vybourána kamenná opěrná zeď, která bude nahrazena navrženým opevněním a na pravém břehu bude předsunuta betonová zeď před původní kamennou zeď. V km 0,051-0,060 budou na obou březích opěrné zdi nahrazeny betonovými.
SO-02 Oprava opevnění: Km 0,068-0,100 bude z pravé strany opevněn zrekonstruovanou kamennou dlažbou do betonu, až po komunikaci kde bude proveden v místech původního silničního obrubníku nový silniční obrubník. V km 0,100-0,560, se z dlažby ručně odstraní sediment a dlažba bude urovnána a zatlačena do svahu tak jako dlažba na sucho. V místech kde chybí kameny bude dlažba na sucho doplněna. Ze dna koryta toku bude pouze odstraněn sediment.
SO-03 Silniční obrubníky: není předmětem zakázky a nebude součástí nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 101 432 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky