Veřejná zakázka: LC Mufloní, LC Ptáčnica Sedlo

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006918
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3760
Systémové číslo: P15V00003759
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/190
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2013
Nabídku podat do: 04.10.2013 08:30
Otevírání obálek: 04.10.2013 08:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mufloní, LC Ptáčnica Sedlo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Doplnění kameniva na poškozené úseky lesních cest, zahutnění , srovnání, oprava propustů, zemní práce.
Místo plnění: k.ú. a obec Růžďka, Malá Bystřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 980 839 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky