Veřejná zakázka: Opavice v km 32,360 - 34,290 (SO 02 Rekonstrukce zdi)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006923
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3762
Systémové číslo: P15V00003761
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/169
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.09.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opavice v km 32,360 - 34,290 (SO 02 Rekonstrukce zdi)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru týkající se úprav vodních toků. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci opěrné zdi a dřevěných prahů v intravilánu obce Heřmanovice. Podrobnější popis je patrný z projektové dokumentace.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Opavice v km 32,360 - 34,290, SO 02 Rekonstrukce zdi“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov a dle podmínek rozhodnutí o povolení k provedení stavby „Opavice v km 32,360 - 34,290, SO 02 Rekonstrukce zdi“ vydaného pod č. j. Mukrn/201245986/ZP/OH/Ko/4 ze dne 4. 7. 2013 a dle závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP vydaného pod č. j. Mukrn/201138739/ZP/EK/Fr ze dne 4. 8. 2011. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1 524 165 Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 524 165 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky