Veřejná zakázka: Snovidský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006979
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3765
Systémové číslo: P15V00003764
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.09.2013
Nabídku podat do: 20.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 20.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snovidský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků. Stavební práce budou probíhat v ř. km 0,280 – 1,400 km vodního toku Snovídský potok. V rámci stavby budou odstraněny křoviny a vyřezány dřeviny z průtočného profilu koryta vodního toku, poté bude provedeno odstranění sedimentu a provedena oprava opevnění koryta vodního toku v intravilánu obce. V rámci oprav budou doplněny betonové žlabovky a meliorační tvárnice a dále opevněny břehy nad korytem kamennou rovnaninou do 80 kg.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 515 548 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.;Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky