Veřejná zakázka: LC Zelená

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007006
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3772
Systémové číslo: P15V00003771
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/394
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372800
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 10:30
Otevírání obálek: 26.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zelená
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Zelená. Lesní cesta se nachází v CHKO Jizerské hory cca 750 - 850 m n.m.. Rozsah stavby - Stavba nebude členěna na etapy. Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kat. 2L v celkové délce 2 138 m.
Návrh řešení spočívá ve čištění a úpravě krajnic a příkopů, opravě a doplnění propustků a svodnic, očištění a opravě stávajícího štěrkového povrchu vozovky, opravě výtluků drceným žulovým kamenivem fr. 32 - 63 mm a provedení finální úpravy krytu ze žulové drti fr. 0 - 22 mm v šířce 3,5 m. Dále se jedná o zpevnění a úpravu stáv. sjezdů z lesní cesty hrubým drceným kamenivem fr. 32 - 63 mm a zpevněním povrchu hrubě drceného žulového kameniva zavibrováním výplňového kameniva - žulové drti 0 - 22 mm v množství 2 x 35 kg/m2. Umístění funkce ani význam lesní cesty se po opravě nezmění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 793 736 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky