Veřejná zakázka: Rudický potok v Rudicích km 0,608-0,991

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007017
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3775
Systémové číslo: P15V00003774
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/192
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2013
Nabídku podat do: 02.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.10.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rudický potok v Rudicích km 0,608-0,991
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Rudický potok v Rudicích, km 0,608 – 0,991“ provedení oprav stávajícího vodního díla, které je opotřebeno působením času a působením zvýšených průtoků a zamezení možného vzniku dalších rozsáhlejších škod na vodním díle způsobených v důsledku dalšího trvání současného stavu. Je řešeno odstranění sedimentů a dřevin z průtočného profilu koryta toku, očištění stávajících opěrných zdí a dlažeb z LK od vegetace, vysekání a očištění narušených spár, přespárování, oprava zdiva a dlažeb z LK, oprava tělesa kamenných stupňů, oprava opevnění boků vývaru a předprahu stupňů. Dále se jedná o obnovení zděných stabilizačních pasů do dna a rekonstrukci původní opěrné zdi, která je nestabilní.
Detailněji viz projektová dokumentace „Rudický potok v Rudicích, km 0,608 – 0,991“ vypracovaná firmou Terra – pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 062 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky