Veřejná zakázka: Oprava lesních cest revíru Dolní Kralovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007045
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3777
Systémové číslo: P15V00003776
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/332
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 23.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest revíru Dolní Kralovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Březinka - v rámci opravy bude provedeno vyspravení krytu komunikace štěrkodrtí-, tl.6cm - cca 1440m2, dále bude provedeno odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podělného odvodňovacího příkopu.
LC Jančovna - bude vyspraven kryt komunikace štěrkodrtí , tl.6cm - 1650m2, odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podělného odvodňovacího příkopu v délce 500 m.
LC Na Struhách - úprava pláně, pomístné vyspravení krytu komunikace štěrkodrtí, tl.6 cm -1800m, dále bude provedeno odstranění křovin z příkopů a krajnic a vyčištění podělného odvodňovacího příkopu v délce 1100 m.
LC Krčmy - opravy spočívá v provedení pomístného vyspravení výtluků živičnou směsí - 25 t, oprava krytu asfaltovým recyklátem - 846 m2, dále bude provedeno odstranění křovin z příkopů a krajnic
LC Luha I - bude provedena úprava pláně se zhutněním a podklad ze štěrodrti, tl.15cm.- 400m2
LC Luha II - odstranění křovin - 945m2, doplnění štěrkodrti-1140m2, čištění příkopů - 800m2Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 988 407 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, Brandýs nad Labem 250 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky