Veřejná zakázka: SV Frýbská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007058
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3781
Systémové číslo: P15V00003780
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/399
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.09.2013
Nabídku podat do: 25.09.2013 12:00
Otevírání obálek: 25.09.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV Frýbská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění povodňových škod na LC "SV Frýbská". Lesní cesta 2L s prašným povrchem v CHKO Jizerské hory v cca 720 m n.m. . Poškození obrusné vrstvy komunikace a erozní rýha v konstrukci komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 532 544 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 3 NP podatelna Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky