Veřejná zakázka: LP č.2 Ludvíkovského potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007073
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3782
Systémové číslo: P15V00003781
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.09.2013
Nabídku podat do: 23.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 23.09.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP č.2 Ludvíkovského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V ř.km 0,188-0,312 LP č. 2 Ludvíkovského potoka bude provedeno kácení 9ks olší, z nichž jsou 3ks o průměru kmene do 400mm a 6 ks o průměru kmene do 300mm. Dále v ř.km 0,188-0,772 bude provedeno odstranění 825 m2 výmladků (náletových dřevin), které budou na místě buď spáleny nebo rozštěpkovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 106 024 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky