Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Buchlov - Barborka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007089
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3787
Systémové číslo: P15V00003786
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/194
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.09.2013
Nabídku podat do: 30.09.2013 08:30
Otevírání obálek: 30.09.2013 08:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Buchlov - Barborka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování 2 ks trubních propustků, zesílení stávající vozovky ŠD 0/63, povrch ze ŠD 0/32 bude doplněn ocelovými svodnicemi.
Místo plnění: k.ú. Buchlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 917 358 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín, Podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky