Veřejná zakázka: Opravy LC u Kryštofova Údolí - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007093
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3789
Systémové číslo: P15V00003788
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/401
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366948
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 10.09.2013 12:00
Otevírání obálek: 10.09.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC u Kryštofova Údolí - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č. 1 k platné smlouvě o dílo na stejnojmennou akci, tj. "Opravy LC u Kryštofova Údolí":
objekt LC Na bahnech: doplnění 1 ks propustku pro odvodnění cesty a oprava
čel - přezdění rozpadlých čel. Při opravě se zjistilo
po očištění, že některá čela se již počínají rozpadat
a proto byla navíc provedena jejich oprava...
objekt LC Pod Rozsochou: doplnění svodnic, zřízení příkopu - po deštích se
zjistilo, že projektované řešení nedostačuje,
zpevnění obratiště a skládky nad rámec projektu. ...
objekt LC Vrstevnicová: doplnění 1 ks propustku nutné pro řádné odvodnění
lesní cesty ...

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 179 585 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Liberec

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky