Veřejná zakázka: Lukavice čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007109
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3790
Systémové číslo: P15V00003789
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/240
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2013
Nabídku podat do: 03.10.2013 09:00
Otevírání obálek: 03.10.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lukavice čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce na údržbě VT a SN Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.
Bude odstraněn nános z části mokřadní plochy suché nádrže a jeho uložení v pobřežní nezátopové části poldru.
Dnová eroze vodního toku na přítoku do poldru bude stabilizována kamennou rovnaninou a podpůrnou srubovou konstrukcí.
V prostoru bude vykáceno 26 stromů a stejný počet bude nahrazen novou výsadbou.
Podrobný rozsah stavebních prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janešem, Hradec králové.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 399 169 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky