Veřejná zakázka: LC od Lasvic

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007154
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3793
Systémové číslo: P15V00003792
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/406
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372859
Počátek běhu lhůt: 21.09.2013
Nabídku podat do: 01.10.2013 11:00
Otevírání obálek: 01.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC od Lasvic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cesta kategorie 2L 4,0/30 délky 1 655 m, šíře v koruně 4,0 m. Konstrukce štěrková kalená, u napojení na místní komunikaci povrch z ABS betonu. Na trase výhybna, 2 skládky a zpevněné odbočky, některé s hospodářskými propustky DN400. Odvodnění podélné příkopy, pomístně s pohozem kameniva. Příčné odvodnění propustky DN 600 a svodnice. Navrhovaná cesta vede převážně v trase stávající přibližovací cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 448 559 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky