Veřejná zakázka: Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina – část Obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007233
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3804
Systémové číslo: P15V00003803
Evidenční číslo zadavatele: 921/2013/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2013
Nabídku podat do: 30.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management následné péče projektu OPŽP - Regenerace NKP Kačina – část Obora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je péče o travní porosty (luční a podrostové), které byly založeny v rámci realizace projektu OPŽP. Jedná se o zejména o kosení, sběr a odvoz travní hmoty z dotčených ploch. Realizace je časově omezena na období září - říjem 2013

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 365 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky