Veřejná zakázka: Opravy a modernizace LC na LS Buchlovice asfaltobetonem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007250
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3809
Systémové číslo: P15V00003808
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/206
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372314
Počátek běhu lhůt: 19.09.2013
Nabídku podat do: 04.10.2013 10:30
Otevírání obálek: 04.10.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a modernizace LC na LS Buchlovice asfaltobetonem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC K Brdu - celoplošná oprava stávajícího povrchu z PM obalovaným kamenivem
Modernizace LC Ke Karlově skále - Modernizace stávající "štěrkové" LC kategorie 2L obalovaným kamenivem
Místo plnění: k.ú. Salaš u Velehradu, Buchlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 979 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky