Veřejná zakázka: Jestřábí v km 0,000 - 2,500 - vícepráce JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007310
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3814
Systémové číslo: P15V00003813
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/175
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 367316
Počátek běhu lhůt: 19.09.2013
Nabídku podat do: 18.09.2013 00:00
Otevírání obálek: 18.09.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jestřábí v km 0,000 - 2,500 - vícepráce JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č. 1 k smlouvě o dílo:
SO F.2.2 Rekonstrukce - v průběhu realizace opěrných zdí mezi profily PF 21-26 bylo zjištěno, že skutečný průběh souběžné komunikace neodpovídá zaměřenému terénu v rámci vyhotovené PD. Změny výšek opěrných zdí dle skutečnosti projektant zapracoval do rozpočtu, vzniknou tak vícepráce na zdivu z lomového kamene na cementovou maltu.
SO F.2.3 LB přítok Dolinky - pod přehrážkou v km 0,017 bylo provedeno opevnění koryta rovnaninou z lomového kamene. Toto opevnění bylo sice zahrnuto ve výkresové a textové části PD, avšak chybělo v položkovém rozpočtu stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 398 384 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky