Veřejná zakázka: Bělidlo

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007376
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3819
Systémové číslo: P15V00003818
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2013
Nabídku podat do: 01.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 01.10.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bělidlo
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zakázka spočívá v kácení břehového porostu v intravilánu obce Olešnice v O.h., kde podél vodního toku Bělidlo (ř.km. 0,935 – 1,745) a jeho PP přítoku č.19 (ř.km. 0,00 – 0,895) dojde k těžbě 26 vybraných stromů, které jsou již označeny na místě. Kácení bude prováděno ve ztížených podmínkách - svah a blízké nemovitosti. Akce bude doplněna výsadbou 10 ks olše lepkavé.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 304 620 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky