Veřejná zakázka: Opravy svážnic na polesí Tomkovka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007412
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3830
Systémové číslo: P15V00003829
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.09.2013
Nabídku podat do: 01.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy svážnic na polesí Tomkovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Svážnice U školky Benice:
Opravy zahrnují přípravné práce (odstranění pařezu, náletových dřevin a křovin) s jejich vodorovným přemístěním na místa uložení a terénní úpravy pláně a hospodářských nájezdů s cílem zlepšit odtokové poměry srážkových vod, včetně očištění povrchu svážnice od nánosů bláta a zeminy, po nichž budou provedeny následné opravy (zasypání) vymačkaných míst a vyjetých kolejí odpovídajícími frakcemi kameniva, s jeho finálním rozprostřením, urovnáním a zhutněním. V místech, kde hrozí riziko rušivé činnosti vody, budou osazeny celkem 3 ocelové svodnice.

Svážnice Babík:
Opravy spočívají v terénních úpravách pláně a hospodářských nájezdů s cílem zlepšit odtokové poměry srážkových vod, včetně očištění povrchu svážnice od nánosů bláta a zeminy, po nichž budou provedeny následné opravy (zasypání) vymačkaných míst a vyjetých kolejí odpovídajícími frakcemi kameniva, s jeho finálním rozprostřením, urovnáním a zhutněním. V nejvíce exponovaných místech (3 úseky) bude použita geotextilie FILTEK a současně budou zpevněny celkem 3 hospodářské nájezdy. Z prostoru krajnic budou odstraněny nežádoucí náletové dřeviny a křoviny.

Svážnice Řadový:
Opravy spočívají v terénních úpravách pláně s cílem zlepšit odtokové poměry srážkových vod, včetně očištění povrchu svážnice od nánosů bláta a zeminy, po nichž budou provedeny následné opravy (zasypání) vymačkaných míst a vyjetých kolejí odpovídajícími frakcemi kameniva, s jeho finálním rozprostřením, urovnáním a zhutněním. V nejvíce exponovaných místech bude použita geotextilie FILTEK. Součástí oprav bude osazení celkem 3 ks ocelových svodnic.
Místo plnění: Polesí Tomkovka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 954 760 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky