Veřejná zakázka: Oprava lesních cest revíru Bratčice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007464
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3837
Systémové číslo: P15V00003836
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/357
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.09.2013
Nabídku podat do: 09.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest revíru Bratčice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SV U Bratčic - v rámci opravy bude provedeno čištění 25 m svodnic a výměna jedné svodnice, doplnění výtluků a vyjetých kolejí štěrkodrtí v množství 60 t.
LC Zbudovská - na LC bude vybudován zemní rigol, který bude bránit vjezdu do lesa osobním automobilům.
LC Za Tratí -. bude provedena pomístná oprava krytu kamenivem drceným v množství 200 t
LC U Tisí skály - pomístná oprava krytu kamenivem drceným v množství 60 t
LC U Chat,polí - pomístná oprava krytu kamenivem drceným v množství 300 t
LC U Adamova - bude provedeno čištění příkopů v délce 100m, oprava TP DN 400-10m, pomístná oprava ŠD
LC Na Kamence - pomístná oprava krytu kamenivem drceným v množství 200 t
LC Mastná bába - pomístná oprava krytu kamenivem drceným v množství 100 t a vybudování zemního rigolu - 20 m
LC K Obrázku - vybudování zemní rigo délka 50 ml, který bude zabraňovat vjezdu osobních automobilů do lesa
LC Adamovská - bude vybudován zemní rigol, kteý bude zabraňovat vjezdu osobních automobilů do lesa, pomístná oprava krytu ŠD - 40 tPostup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 535 220 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, Brandýs nad Labem 250 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky