Veřejná zakázka: Sdružená zakázka -Oprava a TZ RN-LS Jablonec nad Nisou-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007505
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3843
Systémové číslo: P15V00003842
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/426
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 367548
Počátek běhu lhůt: 21.09.2013
Nabídku podat do: 20.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka -Oprava a TZ RN-LS Jablonec nad Nisou-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo na stejnojmennou akci "Sdružená zakázka - oprava + TZ RN - LS Jablonec n. N.". Důvodem navýšení ceny oproti předpokladu je nevhodnost vytěženého materiálu pro úpravu vzdušné strany hrází, nedostatek vhodného jílovitého materiálu pro zatěsnění hrází, nutná úprava skládek pro vytěžený materiál a zvětšené množství pařezů v zátopě rybníka. Vícepráce na opravě a TZ RN Na Bubně, Slané Bahno a Havlíčkův rybník: úpravy ve zdrži, úprava hráze, skládky, výpustní objekt.
Místo plnění: Liberecký kraj, k.ú. Horní Branná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 855 524 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy, ČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky