Veřejná zakázka: Olšanský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007522
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3845
Systémové číslo: P15V00003844
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.10.2013
Nabídku podat do: 16.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 16.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olšanský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
těžba BP (z důvodů zdravotních, pěstebních a z důvodu zmenšeného průtočného profilu) - 87 ks stromů a 997 m2 keřů na Olšanském potoce v obci Pucheř

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 796 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků