Veřejná zakázka: Keprnický potok – přehrážka v km 4,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007552
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3849
Systémové číslo: P15V00003848
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/181
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 373637
Počátek běhu lhůt: 25.09.2013
Nabídku podat do: 11.10.2013 11:00
Otevírání obálek: 11.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Keprnický potok – přehrážka v km 4,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce investičního i neinvestičního charakteru. V rámci stavby bude provedena obnova tělesa stávající přehrážky, včetně odtěžení nánosů z retenčního prostoru. Stávající přehrážka bude v celém rozsahu odbourána a na jejím místě postavena nová o stejných technických parametrech. Na levém břehu bude obnoven stávající příjezd k objektu přehrážky. Investiční část stavby obsahuje dva stavební objekty: SO 01 „Přehrážka v km 4,500“; SO 02 „Příjezd“, z nich byl vyčleněn ještě neinvestiční stavební objekt SO 03 „Odtěžení retenčního prostoru přehrážky“ a společný objekt pro celou stavbu SO 04 „Ostatní náklady spojené se stavbou“. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby s názvem „Keprnický potok – přehrážka v km 4,500“, vypracované firmou Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, při dodržení podmínek rozhodnutí o povolení stavby vydaného Městským úřadem v Jeseníku, OŽP, č. j. MJ/23368/2013/03/OŽP/R-57/Ne, ze dne 4. 7. 2013 a podmínek stanovených ve vyjádření/stanoviscích všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínek zadavatele.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 3 344 571,- Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 344 571 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky