Veřejná zakázka: LC Bunč - Brdo - dokončení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007590
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3853
Systémové číslo: P15V00003852
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/211
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 14.10.2013 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bunč - Brdo - dokončení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci stavby budou dokončeny všechny trubní propustky, hospodářské nájezdy a příkopy. Budou provedeny terénní úpravy v okolí cesty. Bude provedeno zřízení vozovky ze ŠD 0/63 a 0/32. Povrch bude zakalen lomovými výsivkami v množství 35 kg/m2.

Místo plnění: k.ú. Salaš u Velehradu, k.ú. Roštín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 995 605 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky