Veřejná zakázka: PD Rytina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007617
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3856
Systémové číslo: P15V00003855
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/104
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.11.2013
Nabídku podat do: 31.10.2013 08:30
Otevírání obálek: 31.10.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Rytina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyčištění retenčního prostoru přehrážky. Rekonstrukce nesouvislých podélných a příčných objektů, včetně přehrážky, návrh konsolidační přehrážky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 270 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz. dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky