Veřejná zakázka: LP Rakovce v k.ú. Čechyně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007661
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3864
Systémové číslo: P15V00003863
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/111
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.10.2013
Nabídku podat do: 10.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 10.10.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Rakovce v k.ú. Čechyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude provedeno zkapacitnění koryta vodního toku LP Rakovce v extravilánu obce Čechyně, od soutoku s Rakovcem v délce 160 m, tzn. v říčním kilometru 0,000 – 0,160. Z průtočného profilu koryta vodního toku budou odstraněny náletové dřeviny a odtěžen sediment. Dojde k odstranění nevyužívaného propustku v km 0,032, k pročištění propustku v km 0,017 a ke stabilizování stávajícího opevnění koryta pod propustkem kamenným záhozem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 701 997 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.;Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky