Veřejná zakázka: Stavební úpravy dvou bytů v 1. NP objektu Konopiště 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007662
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3865
Systémové číslo: P15V00003864
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/223
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.10.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy dvou bytů v 1. NP objektu Konopiště 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy dvou bytů v 1. NP objektu Konopiště 2, které jsou popsány v Projektové dokumentaci a shrnuty a položkově strukturovány ve výkazu výměr k této veřejné zakázce.
Místo plnění: Konopiště 2, k.ú. Benešov u Prahy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 321 467 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky