Veřejná zakázka: ZKT Lhotský potok - Potočná -vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007673
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3866
Systémové číslo: P15V00003865
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/259
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372730
Počátek běhu lhůt: 31.10.2013
Nabídku podat do: 30.10.2013 11:00
Otevírání obálek: 30.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Lhotský potok - Potočná -vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Více práce na akci ZKT Lhotský potok - Potočná S954/2012/087
Provedení křídel z kamene do betonu z důvodu napojení kamenné rovnaniny na zdi z kamene do betonu
Změna zakládání, v některých úsecích byla rostlá skála, takže se neprováděly základy, ale očištění skály a navrtání ocelových trnů, na které se následně zdilo
Dodatečné kácení stromů a křovin a přesazení vrb
Výztuž do pilířů mostů- projekt neřešil
Napojení splaškové a dešťové kanalizace a odvodnění pozemků- projekt neřešil
Zeď z kamene do betonu z důvodu menšího zásahu do sousedního pozemku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 183 907 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky