Veřejná zakázka: Blatská stoka I. a II. v ř.km 0,00-1,96; LP Blatské s. v km 0,240 ř.km 0,00-0,296; LP Blatské s. v km 0,600 ř.km 0,00-0,297

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007678
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3869
Systémové číslo: P15V00003868
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/260
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.11.2013
Nabídku podat do: 19.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.11.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blatská stoka I. a II. v ř.km 0,00-1,96; LP Blatské s. v km 0,240 ř.km 0,00-0,296; LP Blatské s. v km 0,600 ř.km 0,00-0,297
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Ukládáním usazenin se zanesl téměř celý profil v délce 1,80 km jemnozrnným sedimentem. Nános zmenšuje průtočnou kapacitu VT a brání odtoku vody drenážemi a stokami LM. Údržba průtočného profilu vodních toků spočívá ve vyčištěním nánosů z profilu vodního toku a odstraněním překážek v toku. Oprava sdruženého objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 273 554 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky