Veřejná zakázka: Hradečná v km 0,000-3,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007693
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3870
Systémové číslo: P15V00003869
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/186
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.10.2013
Nabídku podat do: 05.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.11.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hradečná v km 0,000-3,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce neinvestičního charakteru, týkající se úpravy vodního toku. Udržovací práce budou spočívat v odstranění sedimentů z koryta vodního toku Hradečná v úseku vymezeném říčním km 0,000 – 3,100. Sedimenty budou odstraněny pomístně v intravilánu města Hradec nad Moravicí a v místní části Kajlovec. Podrobnější popis dotčených úseků toku je patrný z projektové dokumentace udržovacích prací.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace: „Hradečná v km 0,000-3,100“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov (07/2013).
Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K udržovacím pracím na vodním toku Hradečná byl Magistrátem města Opavy, Odborem životního prostředí vydán „Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací“ (č. j.: MMOP 86010/2013 ze dne 14. 8. 2013). Dále bylo k této plánované akci vydáno mimo jiné souhlasné Rozhodnutí k zásahu do VKP (Magistrát města Opavy, OŽP č. j.: MMOP 80548/2013/13828/2013/ZIPR-LeT ze dne 26. 07. 2013.)

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1 964 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 963 561 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49,400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky