Veřejná zakázka: Zlepšování biotopu tetřeva hlušce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007703
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3874
Systémové číslo: P15V00003873
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/133
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478133
Počátek běhu lhůt: 20.11.2013
Nabídku podat do: 10.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšování biotopu tetřeva hlušce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dotační titul OPŽP.Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/842025/P13V00007703

Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 337 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky