Veřejná zakázka: LC Senetářovská - přeložka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007725
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3875
Systémové číslo: P15V00003874
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/228
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.10.2013
Nabídku podat do: 15.10.2013 08:00
Otevírání obálek: 15.10.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Senetářovská - přeložka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení: v roce 2008 zde byla vybudována část nové trasy LC, bylo zamýšleno, že po stabilizaci nového tělesa cesty bude vytvořena vozovka z penetračního makadamu, z důvodu vysokého podélného sklonu.
Budou dosypány koleje a propadlá místa a vytvořena pojezdová vrstva z penetračního makadamu.
Místo plnění: k.ú. Senetářov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 993 475 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky