Veřejná zakázka: Bušínský -odstranění nánosů v km 1,250-2,500 v k.ú. Olšany a km 2,650-4,000 v k.ú. Bušín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007755
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3878
Systémové číslo: P15V00003877
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/207
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.10.2013
Nabídku podat do: 30.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.10.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bušínský -odstranění nánosů v km 1,250-2,500 v k.ú. Olšany a km 2,650-4,000 v k.ú. Bušín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem sdružené zakázky dvou staveb: „Bušínský potok – odstranění nánosů Olšany, km 1,250 – 2,500“ ČHP 4-10-.01-052, k.ú. Olšany nad Moravou a Bušínský potok, km 2,650 – 4,000 – odstranění nánosů je odstranění nánosů z průtočného profilu a tak zajistit dostatečnou kapacitu koryta při vyšších průtocích. Taktéž bude provedeno uložení odstraněných sedimentů v souladu s příslušnými právními předpisy. Jednou z možností pro uložení převážné části sedimentů může být pozemek p.č. 746 k.ú. Olšany nad Moravou ve vlastnictví OP papírna, s.r.o.
Práce budou prováděny dle projektové dokumentace Bušínský potok – odstranění nánosů Olšany v km 1,250 – 2,500 a Bušínský potok, km 2,650 – 4,000-odstranění nánosů . vypracovaných firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.
Stavba bude realizována v souladu s podmínkami vyjádření vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk, č.j. MUSP 33344/2013, ze dne 6.5.2013, rozhodnutí orgánu ochrany přírody MěÚ Šumperk, č.j. MUSP 39268/2013 ze dne 20.5.2013 , společného vyjádření OOP a vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk ze dne 31.5.2012, č.j. MUSP 40522/2012 , stanoviska vodoprávního úřadu k ohlášení prací č.j. MUSP 79724/2013 ze dne 4.10.2013 a dále dle vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 850 358 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky