Veřejná zakázka: Most na LC Nové Dvory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007846
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3888
Systémové číslo: P15V00003887
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/643
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.11.2013
Nabídku podat do: 15.11.2013 07:00
Otevírání obálek: 15.11.2013 07:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most na LC Nové Dvory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávajících opěrných nosných stěn mostovky. Obě nosné stěny byly vyzděny z kamene. Tyto nosné stěny jsou dnes úplně podemleté a částečně rozpadlé v důsledku vodní eroze. Stávající nosné stěny je potřeba zpevnit od základového dna, posílit ocelí a výztužit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 971 943 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky