Veřejná zakázka: Homolský potok, ř.km 0,00-8,50 - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007925
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3894
Systémové číslo: P15V00003893
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/107
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369618
Počátek běhu lhůt: 08.10.2013
Nabídku podat do: 07.10.2013 00:00
Otevírání obálek: 07.10.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Homolský potok, ř.km 0,00-8,50 - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatkem č. 4 dojde k posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli, nejpozději do: 31.10.2013.
Celková cena víceprací: 1 158 605,- Kč
Celková cena méněprací: 1 899 539,- Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 158 605 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky