Veřejná zakázka: Oprava LC Kamenohorská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007958
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3897
Systémové číslo: P15V00003896
Evidenční číslo zadavatele: S919/2013/237
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.11.2013
Nabídku podat do: 05.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Kamenohorská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na LC Kamenohorská budou odstraněny nánosy na krajnicích, prořezány větvě a nálety v příkopech, vozovka bude očištěna mechanicky a tlakovou vodou, výtluky budou vyspraveny asfaltobetonem nebo penetračním makadamem a bude proveden dvouvrstvý živičný nátěr s posypem se zadrcením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 816 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky