Veřejná zakázka: Velenický potok, ř.km 0,000 - 1,500 - vícepráce II - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007964
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3898
Systémové číslo: P15V00003897
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369645
Počátek běhu lhůt: 09.10.2013
Nabídku podat do: 08.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Velenický potok, ř.km 0,000 - 1,500 - vícepráce II - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce SO - 05 Úprava koryta - dopadiště, ř. km 0,441 - 0,460


Krajská správa silnic Libereckého kraje jako správce dotčeného pozemku p.p.č. 271 v k. ú. Velenice u Zákup a silnice III/26835 nesouhlasí se stávajícím zpevněním pravého břehu na objektu SO 05 a nedává tak souhlas ke kolaudaci stavby. Požaduje dodatečné opevnění pravého břehu objektu SO 05 rovnaninou včetně doplnění o svodidlo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 107 221 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teeplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky